PRODUCENT SYSTEMÓW ZACIEMNIEŃ WNĘTRZPRODUCENT SYSTEMÓW ZACIEMNIEŃ WNĘTRZROLET, PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER, VERTICALIROLET, PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER, VERTICALI

Tworzymy przyjazny klimatTworzymy przyjazny klimat

Sklep internetowy z roletami i plisami
Kontakt telefoniczny Dawmat
Kontakt e-mail dawmat
48 331-70-13
Facebook - Dawmat

OD 1997r. 

Przejdź do treści
Jak kupować


REGULAMIN

 1.Sprzedawcą i właścicielem strony https://www.mojerolety.pl jest Firma "DAWMAT" F.U.H.P s.c. z siedzibą w Radomiu, ul. Robotnicza 19,
NIP 796-21-12-094, REGON 670987846.

 2. Firma przyjmuje zamówienia przez Internet.

 3. Prawidłowe złożenie zamówienia potwierdzane jest e-mailem wysłanym na adres internetowy podany przez Zamawiającego.

 4. Ceny przesyłek dotyczą sprzedaży na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt e-mailowy celem ustalenia kosztów przesyłki.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności. Składając zamówienie, Zamawiający jednoznacznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityką prywatności oraz rozumie i akceptuje ich treść.

 6. W przypadku zamówień dotyczących wyrobów gotowych akceptacja zamówienia wiąże się z potwierdzeniem i odesłaniem otrzymanego e-maila z wyceną.

 7. Firma Dawmat zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych w zamówieniu oraz jego anulowania w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości, co do poprawności podanych danych.

 8. Wszelkie wątpliwości co do złożonego zamówienia będą wyjaśniane poprzez kontakt z Zamawiającym za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

 9. Realizacja zamówienia następuje od dwóch do dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania potwierdzonego zamówienia, a na niektóre towary może trwać dłużej, w takim przypadku długość czasu oczekiwania podana zostanie e-mailem wraz z wyceną produktów.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dołączana do przesyłki.

11. Firma Dawmat zobowiązuje się do szczegółowego sprawdzenia towaru przed wysłaniem, oraz do jego zapakowania w sposób umożliwiający bezpieczny transport.


12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub jakichkolwiek braków towaru klient zobowiązany jest do odmówienia odbioru. Po odebraniu przesyłki nie będą uwzględniane reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu.

13. Zakupione towary objęte są Gwarancją Producenta. Firma Dawmat ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar jeśli nie był zgodny z zamówieniem.

14. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, lub będzie zwracana jego równowartość na konto bankowe podane przez Zamawiającego.

15. Zamawiający ma  prawo dokonać zwrotu zamówionego towaru ,bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy, zlecenie/zamówienie wykonywane jest wg. indywidualnej specyfikacji Zamawiającego (na konkretny wymiar) - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 3.

17. W przypadku reklamacji firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy sposób opakowania reklamowanego produktu oraz ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu.


18. Przy zwrocie pieniędzy wysyłana jest korekta faktury, którą Zamawiający ma obowiązek podpisać i przesłać wraz z towarem na adres firmy. Dopiero po otrzymaniu podpisanej korekty i towaru następuje przelanie pieniędzy na konto bankowe podane przez Zamawiającego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Firma Dawmat nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

19.
Zgodnie z ustawą obowiązującą od dnia 25 maja 2018
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (określane jako 'RODO' lub 'Ogólne Rozporządzenie o Ochronie  Danych').

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Szczegółowe zapisy znajdują się w polityce prywatności

20. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia. Żądanie wglądu, modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych należy zgłaszać do firmy za pomocą e-maila lub listownie.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wróć do spisu treści